Zij vinden dat ouders volledig zelf mogen bepalen wat er met hun erfenis gebeurt in plaats van de overheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), uitgevoerd door GfK.

Er deden ruim 1.000 Nederlanders mee aan het onderzoek. 29 procent daarvan vindt dat je kinderen niet volledig moet kunnen onterven, terwijl 31 procent neutraal tegen het onderwerp aankijkt. Voorstanders voor afschaffing van de legitieme portie (40 procent) vinden dat ouders volledige keuzevrijheid moeten hebben om te bepalen wat er met een erfenis gebeurt. Notariaat Magazine vroeg twee notarissen en drie mensen op straat naar hun mening. Mensen op straat vinden het een moeilijk dilemma. De meeste mensen weten niet wat een legitieme portie is. Na uitleg wordt er verschillend gereageerd. Een meneer zegt in eerste instantie ‘Afschaffen, jammer voor de kinderen’, maar nuanceert het later weer: ‘Blijven, want als iemand hertrouwt en die kinderen aanwijst als erfgenaam, loop je het als kind mis.’ Een jongeman vindt dat zijn ouders zelf moeten kunnen bepalen aan wie
zij hun geld nalaten: ‘Je moet zelf werken voor je geld. Mijn moeder moet zelf kunnen bepalen dat haar geld ergens anders naartoe gaat.’