Onderzoek Yarden wijst uit: vooraf wensen doorgeven geeft rust en zekerheid

Het merendeel van de Nederlanders (ruim 70%) weet niet precies wat het levenstestament inhoudt of denkt ten onrechte dat het gaat om het verdelen van de nalatenschap.

De onbekendheid van een levenstestament zorgt ervoor dat maar weinig mensen vastleggen hoe zij hun zaken willen regelen als ze hier zelf niet meer toe in staat zijn.Dit blijkt uit de Yarden Afscheidsmonitor. Nederlanders die wel een levenstestament hebben opgesteld of aangeven dit van plan te zijn, geven als voornaamste reden dat ze het belangrijk vinden om financiële (49%), medische (43%) en persoonlijke zaken (41%) naar eigen wens te regelen als ze dit zelf niet meer kunnen. Het vastleggen van deze wensen brengt hen rust. Een nieuwe samenwerking tussen Yarden en NuNotariaat.nl maakt het nu voor iedereen mogelijk om eenvoudig en voordelig online een Levenstestament af te sluiten.

Iedereen heeft recht op regie over eigen leven
Serge Evers, directeur Yarden Uitvaartverzekeringen: ‘We worden gelukkig steeds ouder. Toch brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee doordat ouderen bijvoorbeeld door een beroerte of dementie niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Het gaat dan om belangrijke keuzes over financiën en zorg die niet kunnen worden gemaakt zonder volmacht. Als daarin ook de uitvaartwensen zijn meegenomen dan geeft het nabestaanden veel rust. Voor hen is het namelijk lastig om keuzes te maken die tegemoetkomen aan de wensen van de betrokkene. Een levenstestament voorkomt deze situatie. Het is jammer dat veel mensen niet bekend zijn met het levenstestament. Uit de Afscheidsmonitor blijkt dat zes op de tien Nederlanders daar hetzelfde over denken: zij vinden een levenstestament belangrijk voor het regelen van zorg en financiële zaken wanneer zij dat zelf niet meer kunnen. Met het Yarden Levenstestament willen wij het voor iedereen mogelijk maken om financiële-, zorg- en uitvaartwensen vast te leggen.’

Levenstestament geeft rust
Astrid Arts, manager vrijwilligersprojecten bij Stichting Humanitas: ‘Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies. Mensen denken daarbij vaak aan het verlies van een geliefde of familielid. Velen staan niet bewust stil bij verlies van vrijheid, gezondheid, mobiliteit en zelfstandigheid en de onrust die dat met zich meebrengt. Betrokkenen zijn vaak verontrust over hoe ze alles goed moeten regelen en bang om naasten voor het hoofd te stoten als ze hun wensen willen vastleggen. Naasten vragen zich juist continu af of ze handelen volgens de wens van hun dierbare. Een levenstestament waarin de wensen van de betrokkene over zorg en financiën in deze levensfase zijn vastgelegd, maakt het mogelijk om hier op een goede manier invulling aan te geven en brengt alle partijen rust. Met de wetenschap dat zaken goed geregeld zijn, kunnen betrokkenen meer genieten van hun laatste levensfase en het geeft naasten houvast in het rouwproces als ze weten dat ze hebben gehandeld vanuit de wil van hun dierbare.’

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl .