De specialist ouderengeneeskunde die in april 2016 het leven beëindigde van een diep demente vrouw, is ontslagen van rechtsvervolging, oordeelde de Haagse rechter vanmiddag. De zaak, die veel aandacht kreeg, draaide om de vraag of er sprake was van moord, zoals het Openbaar Ministerie had gesteld. De arts was vanwege de vergevorderde dementie niet over de euthanasie in gesprek gegaan met de 74-jarige patiënte. Die had eerder wel een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen af over haar doodswens.

Betrokkenen zijn blij dat er een uitspraak is, maar wijzen op de verschillende kanten van de zaak: de strafrechtelijke, de medische en de mogelijke praktische gevolgen.

Voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) is blij dat haar collega ontslagen is van alle rechtsvervolging. Maar, zegt ze, het lost niet alle dilemma’s op die spelen voor specialisten ouderengeneeskunde.

“Deze uitspraak gaat alleen maar over het wettelijke perspectief. De rechter heeft geoordeeld dat aan alle zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet is voldaan en dat het dus om euthanasie gaat.” Maar er zijn meer perspectieven, zegt ze met oog op onder meer de tuchtrechtelijke kant. Zo kwam eerder de toetsingcommissie tot een ander oordeel op het punt van de zorgvuldigheidseisen.

De zes zorgvuldigheidseisen voor euthanasie

  • Het verzoek van de patiënt om euthanasie moet vrijwillig en weloverwogen zijn. Er mag geen sprake zijn van een opwelling of druk van buitenaf.
  • Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Het gaat hierbij vooral om de beleving van de patiënt.
  • De patiënt moet zorgvuldig geïnformeerd worden over de medische situatie en vooruitzichten, zodat hij een goede keuze kan maken.
  • De arts en patiënt moeten samen de overtuiging hebben dat er geen redelijke andere oplossing is voor de situatie van de patiënt.
  • De patiënt moet gezien en beoordeeld worden door nog ten minste een onafhankelijke arts.
  • De euthanasie moet op een medisch zorgvuldige manier, volgens de opgestelde richtlijn, worden uitgevoerd.

lees verder op nos.nl