Suggesties & Tips

Wijs iemand aan die de leiding neemt

Wijs iemand aan die (straks) de leiding neemt. Ruzies tussen familieleden komen veelvuldig voor, of het nou oud zeer is of dat men elkaar onvoldoende vertrouwt of dat onenigheid ontstaat bij het verdelen van de erfenis. Dat kan ertoe leiden dat de afhandeling van de nalatenschap veel vertraging oploopt en dat familierelaties worden beschadigd. Dat is in veel gevallen niet nodig en kan mogelijk voorkomen worden door iemand aan te wijzen die voor de afhandeling zorgt.

Praktische wensen vastleggen

Leg ook uw meer praktische wensen vast, ook al is er reeds het een en ander vastgelegd in een testament. Dat maakt het voor degene(n) die belast zijn met de afhandeling en voor de erfgenamen een stuk eenvoudiger en voorkomt onduidelijkheden.

Opstellen van een codicil

Indien u een codicil wenst op te stellen, bijvoorbeeld om aan te geven wie welke meubelen, juwelen of andere goederen krijgt bij uw overlijden, of hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben, denk er dan aan dat dit (volledig) handgeschreven moet zijn en moet zijn voorzien van een datum en een handtekening. Geldbedragen of onroerende goederen kunnen niet via een codicil aan iemand worden toegewezen. Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament maar hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. U kunt het derhalve zelf te allen tijde wijzigen door een nieuw codicil te maken en het oude te vernietigen (inclusief kopieën).

Informeer uw omgeving

Vertel uw erfgenamen en of begunstigden wat uw wensen zijn en ook dat u, indien van toepassing, een codicil hebt opgesteld en waar u het bewaart. Daarbij kan het handig zijn om kopieën van het codicil te maken en deze aan de erfgenamen en/of de begunstigden te geven. U kunt, als u een testament hebt, ook de notaris vragen om het codicil bij het testament te bewaren. Het kan overigens ook heel goed zijn om reeds bij leven bij uw nabestaanden te informeren wie wat graag zou willen hebben.

In Nederland bent u niet verplicht een erfenis te accepteren

Wees alert dat als u nog niet weet of u de erfenis (beneficiair) aanvaardt, u tot die tijd ook niet over geld of goederen van de overledene mag beschikken: door bijvoorbeeld het opnemen van geld bij de bank van de overledene heeft u de erfenis automatisch aanvaard. Zo ook als u bijvoorbeeld de auto van de overledene gebruikt of goederen uit het huis van de overledene meeneemt.

Voorkom ruzie bij de verdeling

Verdeel een erfenis zonder de aanwezigheid van de partners of aangetrouwden en dus in aanwezigheid van alleen de erfgenamen zelf.

Jaarlijks belastingvrij schenken

Denk eens aan schenkingen bij leven. Een ouder mag bijvoorbeeld een kind jaarlijks € 5.277,- (2015) belastingvrij schenken. Daarnaast kunnen ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een veel hoger bedrag schenken, bijvoorbeeld ten behoeve van een studie of eigen woning.

Schenken op papier

U kunt ook ‘op papier schenken’ als u uw kind(eren) zoveel mogelijk schenkbelasting en erfbelasting wilt laten besparen. Bij schenken op papier stelt een notaris een schenkingsakte voor u op. Daarin geeft u aan welk bedrag u schenkt, bijvoorbeeld de overwaarde van uw huis. Uw kind krijgt het geld pas na uw overlijden. Een papieren schenking is een officiële belofte om geld te geven, maar u betaalt het niet direct: u blijft het geld schuldig aan uw kind(eren). Het is een officiële schuld waardoor u verplicht bent om jaarlijks 6% rente over deze schuld aan uw kind te betalen.

Rente is geen schenking

De rente die u betaalt is in zichzelf geen schenking en dat kan voordelig zijn omdat uw kind hierover geen schenkbelasting betaalt en u ook nog jaarlijks tot aan de vrijstalling kan schenken. Na overlijden mag uw kind het bedrag van de (papieren) schenking aftrekken van de nalatenschap waardoor er minder erfbelasting hoeft te worden betaald.

WOZ-waarde van eigen woning

Indien een eigen woning onderdeel is van een nalatenschap, kan het verstandig zijn om na te (laten) gaan of de WOZ-waarde niet te hoog is.

Kleinere aanslagen erfbelasting

Voor aanslagen kleiner dan 50.000 euro aan erfbelasting hanteert de belastingdienst het beleid dat indien (nog) niet kan worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, er zonder meer uitstel van betaling wordt verleend gedurende een jaar.

Uitsluitingsclausule

U kunt regelen dat uw erfenis nooit zal vallen in de gemeenschap van goederen van het huwelijk van (een van) uw kind(eren). Dat heet een uitsluitingclausule en voorkomt dat een eventuele (ex-)schoonzoon of – dochter aanspraak zou kunnen maken op een deel van de erfenis. Vraag hiervoor uw notaris om advies.

Huurcontract op twee namen

Zet een eventueel huurcontract indien gewenst al bij leven op twee namen.