“Ik vind het persoonlijk contact heel belangrijk. Tegenwoordig praat je bijna altijd tegen een gebouw”

Filosofie

Mensen in een moeilijke periode bijstaan. Met begrip voor de situatie en empathie voor de nabestaande. Maar ook met grip op de situatie gevolgd door een nuchter en weloverwogen advies en praktische ondersteuning bij de (toekomstige) afwikkeling van het overlijden. Dat is de filosofie achter bureau Confidente.

Uitgangspunt is altijd de persoonlijke situatie van de nabestaande. Diens belangen staan voorop. Zowel wat betreft de emotionele verwerking als de zakelijke afwikkeling. Dat laatste vraagt om een nuchtere kijk, een praktische opstelling en een daadkrachtige aanpak.

De basis voor een correcte afwikkeling zijn de begrippen respect, vertrouwen en integriteit. De persoonlijke betrokkenheid en de zekerheid dat de afwikkeling zorgvuldig en volgens een uitgekiend stappenplan plaatsvindt, draagt bij aan innerlijke rust. Dat is goed voor de verwerking en biedt verlichting.

De gedragscode waarnaar Confidente handelt kunt u hier inzien.