“Het geeft me rust dat ik alles netjes geregeld heb”

Vooraf regelen

Zoveel mensen, zoveel wensen. Ieder mens en elke situatie is uniek. Dit betreft zowel de (familie-)relaties, het vermogen, de dierbare en/of bijzondere (kunst-)voorwerpen, maar ook de wensen met betrekking tot het afscheid en de nalatenschap.

Om te voorkomen dat er later onduidelijkheid is bij uw naasten en zij moeten gissen naar uw wensen is het belangrijk een aantal zaken tevoren goed vast te leggen:

 • Uw wensen in het geval u (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen; Wie verzorgt uw (financiële) administratie als u het niet (meer) kan, wie houdt daar toezicht op en wie is uw vertrouwenspersoon voor zorggerichte en/of medische vraagstukken?
 • Uw wensen met betrekking tot uw afscheid en de uitvaart;
 • Wilt u wel/geen donor zijn, of die beslissing overlaten aan uw nabestaanden?
 • Is de zorg voor uw kinderen (voogdijschap) goed geregeld? En de zorg voor uw eventuele huisdieren?
 • Wat zijn uw wensen met betrekking tot uw roerende zaken zoals meubelen, kunstvoorwerpen, verzamelingen, juwelen etc. en wie wilt u dat straks zorg draagt voor een correcte afhandeling?
 • Wat zijn uw wensen over de wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld en wie wilt u vervolgens uw nalatenschap laten afwikkelen?
 • En, is uw administratie op orde, zodat alle relevante gegevens zijn terug te vinden? Een overzichtelijke en actuele administratie is een onmisbare hulp bij al het regelwerk na een overlijden.

Confidente kan u hierbij ondersteunen:

 • Praktische hulp bij het inventariseren van uw wensen;
 • Inzicht geven in de consequenties van uw keuzes, ook als u besluit om een aantal zaken bewust niet tevoren te regelen en over te laten aan uw nabestaande(n);
 • Adviezen over op welke wijze u uw wensen het beste kunt vastleggen;
 • Gedegen voorbereiding op werkzaamheden van specialisten, zoals bijvoorbeeld de notaris;
 • Het op orde brengen van uw administratie, en
 • Optreden als uw (levens-)executeur, toezichthouder en/of vertrouwenspersoon.

Klik hier voor een overzicht van onze diensten.

vorige
volgende