“Het is een misverstand te denken dat er na een overlijden niets meer hoeft te gebeuren als er een testament is”

Nalatenschap

Na een overlijden dient een aantal zaken op korte termijn geregeld te worden, andere zijn minder tijdgebonden. Maar in alle gevallen is aandacht vereist: de afwikkeling van een nalatenschap, ongeacht waaruit ze bestaat, kost altijd veel tijd en is vaak ook ingewikkeld.

Een overlijden heeft namelijk niet alleen ingrijpende emotionele gevolgen, maar ook verregaande materiële consequenties. Weinig mensen staan stil bij die praktische gevolgen van een overlijden. En veel nabestaanden zijn onervaren met de afwikkeling van een nalatenschap en hebben weinig (emotionele) ruimte en tijd om dat goed te doen.

Bovendien is het een misverstand te denken dat er na een overlijden niets meer hoeft te gebeuren als er eenmaal een testament is. Idealiter zijn de zaken vooraf goed geregeld. Dat wil zeggen dat de wensen van de overledene zijn beschreven en vastgelegd. Dat kan tevens een goede leidraad voor de afwikkeling zijn.

Confidente kan u behulpzaam zijn bij:

volgende