Teksten & gedichten

Het verlies van een dierbare valt immer zwaar. En, hoe moeilijk is het niet om uitdrukking te geven aan gevoelens, het verdriet, het verlies, maar ook het mooie dat was, de liefde…

U vindt hier een aantal teksten en gedichten, gebaseerd op onze persoonlijke voorkeur, die u wellicht een handvat bieden, om uw gevoelens tot uitdrukking te brengen.

Wilt u meer teksten en gedichten lezen? Zie bijvoorbeeld:

Er zijn van die ogenblikken in het leven
waarin geen andere keuze mogelijk is
dan alle controle te laten varen.

Paulo Coelho

Er is geen einde en geen begin aan deze tocht,
geen toekomst, geen verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.

M. Vasalis

Leven zonder jou zal ik nooit leren
Levend zonder jou was ik al dood

Leo Vroman

Waar ik volmaakt
opnieuw ontmoet
wie ik voorgoed
was krijtgeraakt.

J.P. Rawie

Als een komeet
verscheen hij
aan de hemel

En verdween
uit zicht

Bart Chabot

De dood bestaat niet
Wat bestaat is het leven,
al is dat minder dan een nevelspatje
in de oceanen van deze tijd.

Jeroen Brouwers

Zoals de dag
uit de nacht
treedt het leven uit de dood
er is liefde
die niet sterft.

Toon Hermans

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt

Waar je ook bent, ‘k zou ‘t niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me, diep in mij,
Daarom ben je zo dichtbij.

Toon Hermans

Langzaam zie ik hen gaan
Die ik nog bij mij had,
De bocht om van het pad.
Van goud doorschenen stof,
Dan wordt het in het hof
Nog stiller dan voorheen.
De liefsten, één voor één.

Ida Gerhardt

De regen en het leed te allen tijde,
het komt tenslotte op hetzelfde neer:
wij hebben tegen het oneindig lijden
uiteindelijk maar een gering verweer.
Ik denk aan alle dingen die we zeiden
want al die dingen zeggen we niet meer.

Jean Pierre Rawie

Daar stond een muur die ik heb aangeraakt.
De muur werd afgebroken. Van het puin
werd verderop een fundament gemaakt.
Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin.

Die werd geasfalteerd. Vijf meter diep
Houdt zich een wortelstronk nog grommend koest.
Vijf eeuwen lang desnoods. De Spaanse griep
Landt ooit op Mars omdat ik heb gehoest.

Er was een vriend aan wie ik heb geschreven,
Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd.
Je bent een deel van alles bij je leven
En alles blijft bestaan wanneer je sterft.

Gerrit Komrij

En als ik dood ben treur dan niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achter liet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten

Bram Vermeulen

Iets zo vertrouwd
en zo van alle strijd ontheven
niet als een einde van het leven
maar als de lente van de dood.

M. Vasalis