“Op zo’n moment ben je helemaal niet in staat om logisch na te denken”

Goed geregeld achteraf

Hoeveel wensen en uitgangspunten voor het overlijden er ook zijn vastgelegd, pas na de dood kan een aantal zaken formeel worden geregeld.

U kunt bij de afhandeling van nalatenschappen denken aan zaken als het opzeggen van abonnementen, contributies en lidmaatschappen, het doen van de laatste aangifte (inkomsten)belasting, het informeren van de (eventuele) werkgever, bank- en kredietinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en de hypotheekverstrekker, het opzeggen/verkopen en eventueel leeghalen van de woning, de afhandeling van de erfenis/het testament, de boedelverdeling, de aangifte erfbelasting, etc.

Vaak is het prettig en verstandig om een deskundige in te schakelen bij de afwikkeling van een overlijden. Die heeft immers zakelijk inzicht, kent de gevoeligheden en kan onafhankelijk adviseren en werk uit handen nemen. Bovendien is het geen belanghebbende. Dat kan een positieve invloed hebben op de afwikkeling.

Confidente staat u graag terzijde.

vorige