Via het loket slapendetegoeden.nl kunt u navraag doen of een overledene tegoeden heeft bij een of meerdere banken in Nederland. Wilt u navraag doen dan moet u aan eental voorwaarden voldoen.

  1. U kunt alleen informatie opvragen als u:
    • erfgenaam van de overledene bent (ongeacht of u al dan niet tevens executeur bent), of
    • (gevolmachtigd) executeur bent, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap, maar géén erfgenaam van de overledene
  2. U kunt alleen een navraag indienen als u geen duidelijk zicht heeft bij welke bank(en) de overledene een bankrekening aanhield.

Zie voor meer informatie: https://www.slapendetegoeden.nl/navraag?