“Toch allemaal van die zaken waar je nooit bij stilstaat”

Erfenis aanvaarden

In Nederland is het niet noodzakelijk een erfenis te aanvaarden.

Recht van beraad

De wet geeft u drie maanden de tijd om te bepalen of (en hoe) u een erfenis aanvaardt: u kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter deze periode met nog eens drie maanden verlengen. Het is belangrijk dat u in deze periode geen handelingen verricht die gezien kunnen worden alsof u de erfenis reeds heeft aanvaard: neem geen goederen van de overledene mee, rijdt niet in zijn/haar auto etc. De wet gaat er in dat geval namelijk van uit dat u de erfenis heeft aanvaard. U kunt dan niet alsnog beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuivere aanvaarding

Een nalatenschap bestaat uit (het saldo van) bezittingen en schulden.

Als erfgenaam erft u, indien u de erfenis (zuiver) aanvaardt, de gehele nalatenschap en derhalve niet alleen de bezittingen maar ook alle schulden van de erflater.

Indien u de erfenis niet (zuiver) wilt aanvaarden bestaat de mogelijkheid deze te verwerpen of u kunt de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit laatste heet beneficiaire aanvaarding. Indien u een erfenis verwerpt of beneficiair aanvaart dient er een verklaring te worden afgelegd bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst woonde.

Beneficiaire aanvaarding

Een beneficiaire aanvaarding van een erfenis betekent dat u de erfenis alleen aanvaardt indien er meer bezittingen dan schulden zijn. Daartoe dient dan eerst een boedelbeschrijving te worden gemaakt (een overzicht van alle bezittingen en schulden). Bij benificiare aanvaarding bent u in het geval dat er meer schuilden dan bezittingen zijn, niet aansprakelijk voor die schulden. Voor een beneficiaire aanvaarding dient een verklaring te worden afgelegd bij de arrondissementsrechtbank. NB.: Indien er minderjarige erfgenamen zijn wordt een erfenis altijd beneficiair afgehandeld.

Verwerping

Indien u een erfenis verwerpt of weigert, bent u geen erfgenaam meer. U heeft geen recht op een (deel van) het nagelaten vermogen en u bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Voor een verwerping dient eveneens een verklaring bij de arrondissementsrechtbank te worden afgelegd. Let wel: een verwerping kan niet worden teruggedraaid. En, indien u een erfenis verwerpt dient u er rekening mee te houden dat uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw eventuele kinderen) in uw plaats komen en op die manier erfgenamen worden. Indien u dit niet wilt dan dient er ook voor uw eigen erfgenamen een verwerping van de erfenis te worden geregeld.

Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk (tijdig) advies in te winnen.

vorige
volgende