“Heb ik nou recht op een pensioen? Ik heb geen flauw idee hoe dat zit”

Pensioen na overlijden

Tegenwoordig zijn alle pensioenmaatschappijen geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Bij een aangifte van overlijden gaat meestal ook een bericht naar de pensioenbedrijven, maar dit is niet altijd het geval. Het is daarom belangrijk dat alle pensioenmaatschappijen ingelicht worden. Dit kan door een kopie van de akte van overlijden naar de pensioenmaatschappij te sturen. Indien onbekend is of en zo ja waar de overledene een pensioen heeft opgebouwd, dan kan dit worden nagevraagd bij de informatiedesk van De Nederlandse Bank. Ook kan er contact worden opgenomen met de helpdesk Vergeten Pensioenen.

Wat u eventueel aan pensioen ontvangt is mede afhankelijk van het tijdstip van overlijden.

Overlijden vóór de pensioendatum

Het pensioen voor nabestaanden is vaak lager dan gedacht. Veelal betreft het 70% van het bereikbare ouderdomspensioen. Indien u 65 jaar of ouder bent, dan krijgt u ook AOW. Onzeker is of u bovenop het partnerpensioen nog een (volledige) Anw-uitkering (zie uitkeringen na overlijden) krijgt van de overheid. Die kans is helaas klein en lang niet elke pensioenregeling kent een voorziening om het gemis aan Anw te compenseren.

Overlijden na pensioendatum

Bijna alle pensioenregelingen bepalen dat u vóór de pensioendatum moet zijn getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft, of moet samenwonen. Wanneer u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, heeft u vaak geen recht op een uitkering na het overlijden van uw partner. Tegenwoordig is in veel pensioenregelingen het partnerpensioen ‘op risicobasis’ verzekerd. Dat betekent veelal dat er bij overlijden na de pensioendatum geen uitkering plaatsvindt.

Is er in de pensioenregeling partnerpensioen opgebouwd (recent of in het verleden), dan blijft dat bij pensionering behouden.

Tweede huwelijk

Indien uw partner ooit eerder getrouwd is geweest, dan wordt het nabestaandenpensioen verminderd met het bedrag dat de ex-partner uit het eerste huwelijk krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen.

AOW-pensioen

Indien de overledene een AOW-pensioen ontving, dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige overlijdensuitkering. Deze uitkering wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overlijdensuitkering bestaat uit het bruto AOW-bedrag van een maand. Daarnaast ontvangen de nabestaanden de vakantie-uitkering, berekend vanaf de maand mei tot de datum van overlijden.

Pensioenregelingen en pensioengaten zorgen voor veel werk in een emotionele periode. Confidente neemt U die zorg graag uit handen en kan er voor zorgen dat het voor u geregeld wordt.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende