“Wat een werk, er zijn zo veel verzekeringen: WA, auto, ziektekosten, de levensverzekering en nog veel meer “

Verzekering na overlijden

Verzekeringsmaatschappijen willen zo spoedig mogelijk worden ingelicht na een overlijden. Dit geldt vanzelfsprekend voor een levensverzekering, maar ook voor andere verzekeringen als de ziektekostenverzekering, de opstalverzekering, de inboedelverzekering, de WA-verzekering, de (doorlopende)reisverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en zo verder.

Confidente verzekering

Het is belangrijk om te inventariseren welke verzekeringen de overledene had en welke verzekeringen of polissen:

  • kunnen worden stopgezet;
  • moeten doorlopen maar een wijziging in de tenaamstellingen behoeven (en mogelijk lagere premie gaan berekenen doordat een partner is overleden);
  • premievrij worden bij overlijden (of dat restituties worden verleend);
  • verzilverd kunnen worden.

Het informeren van de verzekeringsmaatschappijen dient schriftelijk te gebeuren onder vermelding van het polisnummer en de verzekeraar zal altijd een kopie van de akte van overlijden willen ontvangen. Daarbij dient tevens te worden aangegeven of de betreffende verzekering dient te worden stopgezet, gewijzigd, of, indien van toepassing, tot uitkering dient te komen.

Wanneer onduidelijk is of er een levensverzekering is, is het mogelijk informatie daarover in te winnen bij het Verbond van Verzekeraars.

Confidente kan u ook hierbij veel (regel)werk uit handen nemen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak of loop bij ons binnen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende