“Ik wilde alles eerst gewoon met elkaar om de keukentafel regelen, maar dat bleek geen succes”

Erven en erfgenamen

Als er niets is vastgelegd, bepaalt de wet wie erft. Dat is als regel de familie. In eerste instantie de echtgenoot en kinderen. Als er geen sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, erven ouders, broers en zussen. Mochten die zijn overleden, dan komen hun kinderen of kleinkinderen in hun plaats. De wet wijst de erfenis dus per definitie toe aan familieleden.

Maar wat als u denkt dat er mogelijk meer schulden dan bezittingen zijn? Of u bent onterfd?

En, moderne samenlevingsvormen kunnen sterk afwijken van de klassieke familieverhoudingen. De wet houdt nog geen rekening met samengestelde gezinnen, singles of samenwonenden – al of niet van hetzelfde geslacht – die niets hebben vastgelegd. Dat kan leiden tot pijnlijke situaties, zeker als de liefdesrelatie niet werd geaccepteerd door de overige familieleden.

Het is algemeen bekend dat de langstlevende partner alle bezittingen krijgt. Kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als de tweede ouder is overleden. Maar de wet kent ook regels voor het geval die langstlevende hertrouwt. Daarnaast zijn er wetten die bepalen dat een erfenis mogelijk gedeeld moet worden met de ex-partner. Bovendien is ook de fiscus een belanghebbende bij de financiële afwikkeling van een erfenis. Erven is een complexe materie, vooral omdat de klassieke familiebanden zijn veranderd en de wet achterloopt op de maatschappelijke ontwikkelingen. Juist ook in die gevallen loont professioneel advies.

vorige
volgende