“Alle passen en rekeningen werden geblokkeerd. Dat ging heel snel en ik kon nergens meer bij”

Bankzaken na overlijden

Bankzaken zoals betaalrekening, spaarrekening of effecten

Als een rekeninghouder is overleden, zal de bank de naam van de rekening veranderen in Erven van en meestal de rekening blokkeren. Daarmee vervallen alle passen en creditcards van de overleden rekeninghouder. Behalve als het gaat om een en/of rekening. De regels voor de betaalrekening gelden ook voor de spaarrekening. Voor aandelen en effecten die aan een rekening zijn gekoppeld gelden dezelfde voorwaarden.

Zowel elektronisch betalen als internetbankieren is persoonsgebonden en ook dat wordt geblokkeerd, net als eerder door de overledene afgegeven volmachten en automatische betalingen/incasso’s. Dit is veelal niet het geval bij een en/of rekening, waarbij eerst overleg zal plaatsvinden.

Bankkluis of safe

In het geval van een bankkluis of safe worden bij overlijden dezelfde richtlijnen gehanteerd als voor een betaalrekening. Het eventueel leeghalen van de banksafe betekent automatisch dat u de erfenis  aanvaardt.

Een consumptieve lening  (persoonlijke lening of doorlopend krediet)

Bij overlijden zal de bank een consumptieve lening meestal direct opeisen. Een uitzondering is een lening die op meerdere namen staat. In dat geval zal de bank met de mede-ondertekenaar bespreken of voortzetting van de lening wel of niet gewenst is. Indien er geen mede-ondertekenaar is worden de erfgenamen die de erfenis aanvaarden aansprakelijk voor de schuld en wordt de schuld onderdeel van de erfenis.

Hypotheek

Bij een hypotheek wordt bij overlijden niet meteen de hypothecaire schuld opgeëist. Eerst zal overleg plaats vinden met de executeur, de langstlevende partner of de overige erfgenamen. De bank zal bekijken hoe en of de hypotheek kan worden voortgezet. Vaak is sprake van een aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering of is er een kapitaalverzekering of spaarhypotheek afgesloten.

Veel banken zullen vragen om een Verklaring van Erfrecht. Daarmee kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de banktegoeden van de overledene. De bank vertelt in welke gevallen zij een verklaring van erfrecht nodig acht. Tevens zal de bank een kopie van de akte van overlijden willen ontvangen en u vragen  om de bij overlijden beschikbare formulieren van de bank in te vullen.

Indien u denkt dat u mogelijk gebaat bent met ondersteuning bij de afwikkeling van de bankzaken van de overledene kunt u contact met ons opnemen voor vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende