Over Confidente

Het overzicht niet verliezen als een dierbare is overleden, dat is maar weinig mensen gegeven.

In alle hectiek rond een overlijden moeten veel zaken geregeld worden. Op dat moment staat uw hoofd daar beslist niet naar. Uw aandacht gaat vooral uit naar belangrijkere zaken, zoals het afscheid en de verwerking van het verlies.

Toch komt er bij een overlijden heel veel regelwerk op u af. Voor velen in een toch al moeilijke tijd is het niet gemakkelijk dit allemaal goed af te handelen. Bovendien kan onrust over administratie, financiën en andere zakelijke beslommeringen verliesverwerking in de weg staan.

Nabestaanden hebben het al zwaar genoeg. In die moeilijke periode is een sterke schouder, een heldere kijk op de zaken en praktische hulp een welkome steun in de rug.

Confidente helpt met de zakelijke verwerking bij een overlijden en regelt waar u niet aan gedacht heeft of niet aan wilt denken. Daarbij staan menselijk inlevingsvermogen, kennis van zaken en zicht op prioriteiten centraal.

Vanzelfsprekend ook indien u uw eigen toekomstige nalatenschap goed geregeld wilt hebben en nabestaanden die last wil besparen.

Overlijden en nalatenschappen. Het zijn vaak tere onderwerpen. Confidente begrijpt dat. En handelt daar vervolgens naar.