Zorg na overlijden

Indien er bij iemand overlijden kinderen onder de 18 jaar achterblijven er is mogelijk een aantal zaken te regelen met betrekking tot de zorg voor de kinderen. Zo ook als een hulpbehoevende ouder achterblijft.

Zorg voor minderjarige kinderen

Indien nodig dient de voogdij geregeld te worden: niet altijd is duidelijk wie, na het overlijden van een van de ouders, juridisch gezien het (ouderlijk) gezag heeft.

Misschien is er kinderopvang nodig en mogelijk komt u, op basis van uw inkomen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (zie ook www. Toeslagen.nl van de Belastingdienst)

De financiën van de kinderen dienen geregeld te worden, inclusief het regelen van de (half)wezenuitkering, eventuele tegemoetkoming in studiefinanciering en zo verder, en

Indien de zorg voor (jonge) kinderen lastig is te combineren met het huishouden en werk kan er mogelijk een beroep worden gedaan op thuiszorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Zorg voor hulpbehoevende oudere

Misschien is er door het wegvallen van een partner voor een achterblijvende oudere extra zorg nodig. Indien dat het geval is kan er mogelijk een beroep worden gedaan op thuiszorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wat via de gemeente kan worden aangevraagd. De regelingen verschillen per gemeente, zowel voor wat betreft de te volgen procedure als de hoogte van de eigen bijdrage.

Verliesverwerking

Het verlies van een dierbare is zeer ingrijpend. En, ook al zouden we dat graag willen, er bestaat geen vaste receptuur voor de verwerking ervan. Rouwen is altijd heel persoonlijk en mede afhankelijk van de relatie met de overledene, de steun die u uit uw omgeving krijgt en uw eigen natuur. Mocht u op een gegeven moment de behoefte voelen om bij de verwerking van uw verlies ondersteuning en/of begeleiding te krijgen, dan zijn er meerdere instanties en organisaties, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Steunpunt Rouw, die u daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Voor vragen over of hulp bij het regelen van zorg na overlijden kunt u te allen tijde terecht bij Confidente. U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende