Pakketprijs nalatenschap afhandeling

Pakketprijs

WatHoe en waarResultaat
Inventariseren/ordenen belangrijke informatie/documentatie bij/met cliënt

plus een overzicht van alle te regelen zaken (‘to do’) inclusief prioriteitstelling,

plus afwikkelen lopende administratieve zaken van de overledene.
Aan huis / kantoor

(Deels) samen met cliënt

Volgens gestructureerde aanpak

Op momenten die de cliënt past
Overzicht

Betrokken instanties zijn tijdig geïnformeerd

Snelle restitutie van gelden / Geen onnodige kosten (boetes, heffingen, te lang lopende abonnementen)

Snelle(re) uitkering/restitutie van uitkeringen of verzekeringsgelden

Geen onnodige kosten/risico van onverzekerd zijn bij bijvoorbeeld auto

Helder wat er door derden gedaan moet/kan worden

Geen onnodige kosten voor specialisten (voorbereidend werk al gedaan)

Een map met een compleet overzicht van de nalatenschap(-afhandeling)
Voorbereidende werkzaamheden voor notaris (ten behoeve van eventuele verklaring van erfrecht/executele en eventuele notariële boedelbeschrijving).
Managen abonnementen en contracten: wijzigingen doorgeven en eventuele restituties innen: lidmaatschappen, abonnementen, contributies, nutsbedrijven, internet, (mobiele) telefonie et cetera.
Informeren van banken (wijziging tenaamstelling/opheffen deblokkering van rekeningen) eventuele automatische incasso’s opheffen/wijzigen et cetera.
Informeren van eventuele werkgever / uitkeringsinstantie

plus zorgdragen voor innen van eenmalige nabestaandenuitkering van werkgever, UWV of SVB.
Opzeggen/wijzigen/innen verzekeringen (inclusief pensioen): zoals ziektekostenverzekering, doorlopende reisverzekering, rechtsbijstandsverzekering, WA-verzekering, autoverzekering, levensverzekering, et cetera.
Aanvragen uitkeringen (ANW) + check en afhandeling van evt. van toepassing zijnde kortingen (gemeentelijke heffingen eenpersoonshuishouden) en mogelijke toeslagen (zorgcompliment/subsidies/studiebijdragen).
Tenaamstelling huurcontract woning / hypotheek wijzigen.
Overschrijving kenteken / eigendom vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Organiseren persoonlijke pagina’s op sociale netwerken.
Informeren van c.q. overleg met overige erfgenamen en eventueel hulp bij verdeling van de (in)boedel.
(Hulp bij) maken van boedelbeschrijving, akte van verdeling et cetera
Bewaken kritische tijdslijn en tussentijdse rapportage en overleg.
Coördinatie (en voorbereidende werkzaamheden) van eventueel benodigde inzet van experts, zoals notaris, fiscalist, boedelbedrijf, veilinghuis, mediator, taxateur, makelaar et cetera.

De Pakketprijs Nalatenschapafhandeling bedraagt:

€ 5.250 exclusief Btw (tijdsbesteding maximaal 55 uur)
Het uurtarief voor meer-uren bedraagt € 95,- exclusief BTW.

De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 14 maanden.

Inbegrepen in de pakketprijs:

  • Opbergmap, waarin de administratie geordend is opgeborgen
  • Materialen
  • Telefoon- en portokosten (binnen Nederland )
  • Reiskosten (binnen Nederland)

Niet inbegrepen in de pakketprijs:

  • Afhandeling nalatenschap betrekking hebbend op bedrijven
  • Werkzaamheden n.a.v. zaken buiten Nederland
  • Zakelijk onroerend goed
  • Eventuele Leges
  • Eventuele advertentiekosten
  • Eventuele kosten specialisten (zoals bijvoorbeeld notaris, makelaar, boedelbedrijf, fiscalist e.d.) Facturering van deze kosten zal rechtstreeks door specialist aan cliënt plaatsvinden.