“Ik werd belast met de afhandeling. Na een week stond het huilen me al nader dan het lachen”

Praktische zaken na overlijden

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. Er komt van alles op u af. Vele praktische en administratieve zaken die moeten worden afgehandeld. Dat is voor velen in een toch al moeilijke tijd geen eenvoudige opgave. Confidente kan u een hoop zorgen en (regel)werk uit handen nemen. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak: 020 – 6756711.

Praktische zaken die moeten worden geregeld hebben betrekking op:

  • de auto
  • de boot of caravan
  • abonnementen, contributies, lidmaatschappen
  • (reclame)post
  • de woning
  • goederen en inboedel
  • e-mail adressen en sociale media
  • paspoort, rijbewijs en identiteitskaart
  • nutsbedrijven
  • gemeentelijke heffingen

De auto
Vijf weken na de dag van overlijden moet de het kentekenbewijs van de auto van de overledene zijn overgeschreven op een andere naam. Ook dient de verzekeringmaatschappij hierover te worden geïnformeerd. Of misschien dient da auto te worden verkocht.

De boot of caravan
Wellicht dient een boot of caravan, scooter te worden verkocht of wilt u de tenaamstelling wijzigen.

Abonnementen, contributies en lidmaatschappen
Veelal heeft een overledene vele verschillende abonnementen of lidmaatschappen: een (sport)vereniging, de krant of (vak)tijdschriften, een (vaste) donatie aan een goed doel, (mobiele) telefonie, internet, de vakbond, klantkaarten, een omroepvereniging, treinabonnementen, de ANWB en ga zo maar door. Sommige lidmaatschappen, abonnementen of contributies kunnen worden stopgezet andere behoeven een wijziging in de tenaamstelling. Alle betrokken instanties dienen geïnformeerd te worden. Dat scheelt in de kosten en voorkomt dat u nog maandenlang onnodig post blijft ontvangen op naam van de overledene.

Reclame(post) gericht aan de overledene
Het ontvangen van reclamepost gericht aan de overledene wordt veelal als storend en pijnlijk ervaren. Ook dit dient derhalve te worden stopgezet. Net als eventuele telemarketing activiteiten op het (mobiele) telefoonnummer van de overledene.

De woning
Het kan zijn dat een woning (op korte termijn) moet worden leeggehaald. Of u wilt een woning verkopen en deze verkoopklaar maken en schoon en leeg laten opleveren. Of, indien de woning niet meteen verkocht wordt , kan het zijn dat u wilt dat de woning en de tuin goed beheerd worden en in goede conditie worden gehouden. In het geval van een huurwoning dient mogelijk de tenaamstelling van het huurcontract te worden gewijzigd of het huurcontract dient te worden opgezegd.

Goederen en inboedel
Goederen die niet worden verdeeld dienen mogelijk te worden getaxeerd, geveild, verkocht of anderszins.

E-mail en sociale media
Het kan zeer onaangenaam zijn als u na het verlies van een dierbare nog steeds mail ontvangt die is gericht aan de overledene. Wellicht wilt u e-mailadressen opheffen, wijzigen of gedurende een bepaalde periode een zorgvuldig geformuleerd automatisch antwoord laten genereren. En, mogelijk maakte de overledene gebruik van social media als linked-in, twitter en facebook en wilt u deze persoonlijke pagina’s stopzetten.

Paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart
Indien u het paspoort en/of het rijbewijs van de overledene wilt bewaren is het verstandig ervoor te zorgen dat deze niet in handen van derden kunnen vallen of ongeldig worden gemaakt. Voor eventuele nog in het paspoort bijgeschreven kinderen kan een eigen paspoort worden aangevraagd.

Nutsbedrijven
Ook nutsbedrijven dienen te worden geïnformeerd van het overlijden. Het kan zijn dat door de veranderde gezinssamenstelling de (voorschot)bedragen worden aangepast.

Gemeentelijke heffingen
Mogelijk komt u in aanmerking komen voor een verlaagd tarief of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zoals bijvoorbeeld reinigingsrechten of milieubelasting. De regelingen verschillen per gemeente.

Daarnaast zijn er bankzaken die moeten worden afgehandeld zoals onder andere het laten deblokkeren van bankrekeningen, dient u alle lopende verzekeringen op te zeggen, te wijzigen of te verzilveren. En dienen van allerlei zaken geregeld te worden met betrekking tot uw inkomen, uw pensioen, het aanvragen van uitkeringen, het maken van een boedelbeschrijving en de verdeling van de erfenis.

Confidente kan u een hoop zorgen en (regel)werk uit handen nemen. U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende