“Als ik tevoren had geweten wat er allemaal op je af komt dan had ik eerder hulp gezocht”

Uitkeringen na overlijden

Overlijdensuitkering van werkgever

Indien de overledene werkzaam was hebben de nabestaanden recht op een eenmalige overlijdensuitkering van de werkgever van de overledene. Deze uitkering bedraagt één bruto maandloon. Over deze uitkering hoeft geen belastingen of premies te worden betaald. Het netto bedrag is derhalve gelijk aan het bruto bedrag.

Het kan zijn dat de overledene nog recht had op vakantiegeld. Ook dat wordt door de werkgever uitbetaald – berekend naar rato tot en met de dag van overlijden.

Overlijdensuitkering van UWV of SVB

Indien de overledene een sociale uitkering ontving zoals onderstaand aangegeven hebben de nabestaanden eveneens recht op een eenmalige overlijdensuitkering:

Een WAO, WW, WAZ ,WIA, Wajong en Ziektewet uitkering: de overlijdensuitkering wordt verstrekt door het UWV en een AOW en Anw -uitkering: – de overlijdensuitkering wordt verstrekt door het SVB.

Het kan gebeuren dat de oorspronkelijke uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval wordt de teveel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.

De volgende personen kunnen recht hebben op een overlijdensuitkering:

  • De partner, of als die er niet is:
  • Minderjarige kinderen, of als die er niet zijn:

Degene met wie de overledene in gezinsverband woonde op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Nabestaandenuitkering op basis van De Algemene Nabestaandenwet (Anw)

De Anw kent drie uitkeringen:

  • De nabestaandenuitkering die is bestemd voor achtergebleven partners. Deze uitkering is inkomensafhankelijk.
  • De halfwezenuitkering: voor verzorgers van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en van wie één ouder is overleden. Deze uitkering is niet afhankelijk van het inkomen. U ontvangt echter, indien u meerdere halfwezen verzorgt slechts eenmaal de uitkering.
  • De wezenuitkering: een uitkring voor kinderen van wie beide ouders zijn overleden en ook deze uitkering is niet afhankelijk van het inkomen.

Er is voor de nabestaandenuitkering van de Anw, los van de inkomenstoets, een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan: Uw partnet woonde of werkte in Nederland, u bent nabestaande en u bent niet ouder dan 65. En, u moet voor 1950 geboren zijn of aan de volgende voorwaarden voldoen: u bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt of u verzorgt één of meerdere kinderen die niet ouder zijn dan 18 jaar of u bent zwanger.

De hoogte van de wezenuitkering is afhankelijk van de leeftijd van het betrokken kind.

U ziet, ook hier komt een hoop bij kijken. Wilt u zeker weten dat het goed geregeld wordt, aarzel dan niet om Confidente om hulp te vragen.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende