Ja, dat klopt, als executeur kunt u niet zomaar wat gaan doen; u moet zich aan de voorschriften in het testament van de overledene houden én aan de wet. Uw moeder kan in haar testament drie soorten executeurs benoemd hebben. De eerste mag alleen de uitvaart organiseren, de tweede wikkelt in samenspraak met de andere erfgenamen de erfenis af (de voormalige executeur- testamentair) en tenslotte de executeur/afwikkelingsbewindvoerder. Het belangrijkste verschil tussen de laatste twee is dat de executeur/afwikkelingsbewindvoerder veel meer bevoegdheden heeft en bijvoorbeeld de woning mag verkopen; iets wat de executeur alleen mag doen om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Beide soorten executeurs hebben de taak om de erfgenamen te informeren, termijnen in de gaten te houden en uiteindelijk rekening en verantwoording af te leggen aan alle erfgenamen. Afhankelijk van zijn bevoegdheden moet hij het proces in goede banen leiden en ondertussen de nalatenschap goed beheren om tot slot de nalatenschap klaar te maken voor verdeling. Ik raad u aan om in gesprek met de andere erfgenamen afspraken te maken over de afwikkeling. Maak ook afspraken over wat u alleen doet en waar u hulp bij nodig hebt.

Is na verloop van tijd de inboedel van de woning van de overledene verdeeld en leeggeruimd en komt het einde van de werkzaamheden in zicht, dan maakt iedere executeur de rekening en verantwoording op. Hieruit blijken zijn werkzaamheden en waaruit de netto erfenis van iedere erfgenaam bestaat. Gaan de erfgenamen akkoord, dan kan de executeur de nalatenschap klaar maken voor verdeling en de bankrekeningen gaan opheffen (nadat is uitgekeerd).

Uw zuster heeft dus gelijk; u kunt niet zomaar wat gaan doen. Bovendien is regelmatig informeren van de erfgenamen over de voortgang zinvol om toekomstige problemen te voorkomen.

Bron: Plusonline