Ruim 75% van de Nederlanders denkt dat in hun familie ruzie om de erfenis niet aan de orde zal zijn. Dat blijkt uit onderzoek van nalatenschapspecialist Confidente, uitgevoerd door Multiscope onder ruim 1000 respondenten. Ook blijkt dat veel mensen denken dat het zich tegen die tijd wel vanzelf regelt, of dat er wettelijk voldoende is geregeld om gedoe te voorkomen. Minder dan helft van de ondervraagden heeft een testament. Uit de praktijk blijkt echter dat het aantal problematische nalatenschappen een sterke groei laat zien waarbij in de helft van de gevallen de familiebanden zelfs ernstige schade oplopen. Met het onderzoek wilde Confidente nagaan of mensen zich realiseren dat bij een erfenis ruzie of op z’n minst gedoe op de loer ligt.

Nederlander denkt vaak te makkelijk over nalatenschap

Het merendeel, bijna 70%, van de ondervraagden denkt dat geld en hebberigheid de belangrijkste oorzaken voor ruzie zijn. Gevolgd door onderling wantrouwen (32%) en het gevoel benadeeld te zijn (35%). Nono Schrader, oprichtster van Confidente denkt dat vooral de laatste twee genoemden invloed hebben: “De meeste conflicten over een erfenis hebben betrekking op emoties. Het gevoel achtergesteld te zijn, of te zijn geweest in een al dan niet ver verleden, leidt tot onderling wantrouwen en scheve ogen. ‘Hoeveel heeft papa eigenlijk bijgedragen voor jouw huwelijk indertijd?’ ‘En die studie van jou is toch door papa en mama betaald?’. Zo wordt geld vaak het middel waarlangs een door erfgenamen gevoelde ongelijkheid wordt uitgedrukt”.

Geld en hebberigheid?
Slechts een kleine 17% denkt dat onduidelijkheid over de wensen van de overledene de belangrijkste oorzaak van gedoe of ruzie in families oplevert. Maar juist daardoor ontstaat vaak onenigheid. Het valt Nono Schrader op dat mensen zich bij het nadenken over de dood vooral lijken te richten op de uitvaart. Wordt het een crematie of begrafenis? Welke kist kiezen we? Wat wordt de muziek en waar nemen we afscheid? Het zijn allemaal zaken die veelal bekend zijn bij de nabestaanden.

“Mama beloofde mij haar ring”
De wensen ten aanzien van de verdeling de spullen van de overledene echter veelal niet. Maar ook niet wie straks voor de hond zorgt nu zijn baasje is overleden. Juist na de uitvaart krijgen nabestaanden te maken met een enorme hoeveelheid praktische of financiële rompslomp en ingewikkelde keuzes. Het gaat dan niet alleen om de verdeling van het geld en de spullen, wat vaak al heel beladen is, maar er komt veel meer om de hoek kijken. Ook het voorkomen van boetes voor het te laat inleveren van de aangifte erfbelasting, vergeten bankrekeningen of oude verzekeringen en doorlopende kosten van een telefoonabonnement of zorgverzekering zijn zaken die aandacht nodig hebben. Nono Schrader: “Voor je het weet ben je in 6 weken van weduwe tot wanbetaler. En ook vooraf goed regelen van een behandelgebod of -verbod of een euthanasieverklaring kan veel onnodig leed en ellende voorkomen.”

“Dat loopt wel los”
Uit het onderzoek blijkt dat men niet goed op de hoogte is van wat er bij een nalatenschap komt kijken. Zo denkt 28% van de respondenten dat het regelen niet nodig is omdat het wel los loopt of dat de wet duidelijke richtlijnen geeft. “Dat loslopen blijkt in de praktijk dus enorm tegen te vallen. En juist die wet kan soms ineens voor verrassingen zorgen”, stelt Nono Schrader. “Als papa hertrouwt krijgt zijn nieuwe vrouw in eerste instantie alles, ook de juwelen van mama. Vader kan in zijn testament of codicil opnemen dat de spullen van zijn eerste vrouw onder de kinderen zouden worden verdeeld, juist om die wettelijke regels te omzeilen. Zorgwekkend is dat slechts 40% van de ondervraagden aangeeft een testament te hebben. Zeker nu er zoveel samengestelde families en gezinnen zijn”.

Gedoe voorkomen
Het per testament en eventueel codicil goed vastleggen van wensen is volgens Nono Schrader dan ook de eerste stap om gedoe te voorkomen. Minstens zo belangrijk is het communiceren van de beweegredenen van de betrokkene. Uit het onderzoek blijkt dat slechts een kleine 19% deze stap neemt en de nalatenschap bespreekt binnen de familie. Nono Schrader: “Dat daar veelal koudwatervrees voor bestaat is begrijpelijk. Het bespreekbaar maken is toch een stuk minder erg dan wanneer er in het geval van bijvoorbeeld dementie c.q. ná het overlijden een gigantische ruzie in de familie ontstaat over wat de wensen waren”.

Als derde belangrijke stap noemt Nono Schrader het tijdig inschakelen van een onafhankelijk deskundig adviseur: “Meerdere kapiteins op een schip is bij de afwikkeling van de nalatenschap niet handig. Wij raden sowieso altijd aan een executeur aan te wijzen. Deze moet dan overigens wel in het testament worden benoemd. Maar ook als nabestaande, of als executeur, kan het verstandig zijn om een onafhankelijke derde met een beetje tact en verstand van zaken in te schakelen om zaken en emoties in goede banen te leiden. Dit voorkomt vaak een hoop gedoe en hoge kosten.“

Noot voor de redactie: Voor een nadere toelichting op de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Nono Schrader
tel. 020 6756711
email n.schrader@confidente.nl
www.confidente.nl

Over Confidente
Confidente is sinds 2012, vanuit een visie van medemenselijk ondernemen, gespecialiseerd in het, vooraf of achteraf, professioneel regelen van een nalatenschap. Vaak gebeurt dit in samenspraak met, of op voorspraak van een notaris. Confidente werkt op het snijvlak van zakelijkheid en empathie, met begrip voor de situatie, aan de keukentafel of waar en wanneer dan ook gewenst. De betrokken en professionele ondersteuning biedt rust en de zekerheid dat zaken zorgvuldig en op de juiste manier geregeld worden.