Ruzie om de erfenis ligt zelfs in de meest hechte families op de loer. Je zou denken dat een overlijden de band tussen de achtergebleven familieleden versterkt.  Maar veel te vaak staat onderling gedoe om de erfenis dat in de weg, zelfs in families waar dit niet voor mogelijk werd geacht.

Zo zit je het ene jaar nog in innige verbondenheid met z’n allen rond de kerstboom, het jaar erop is alles anders: Opa is overleden en de tantes praten niet meer met elkaar. 75% van de Nederlanders denkt ‘dit gebeurt ons niet’ blijkt uit onderzoek van nalatenschapspecialist Confidente. De praktijk is anders. In een sterk toenemend aantal gevallen leidt een erfenis tot ruzie of zelfs rechtszaken.

Niet geld en hebberigheid zijn de meest belangrijke redenen voor onmin rondom erfenissen. Al denkt 70% van de Nederlanders dat wel. “Vaker gaat het om emoties en het gevoel achtergesteld te zijn en dat is niet in geld uit te drukken”, aldus Nono Schrader van Confidente. Volgens haar is het dan ook belangrijk zaken goed te regelen en, nog belangrijker, daarover te communiceren. “Zit je nu harmonieus samen aan de kerstdis, maak het onderwerp een keer bespreekbaar en vraag elkaar wat de wensen zijn. Gek genoeg zijn het vaak emoties die ons daarvan weerhouden, terwijl het daardoor juist misgaat. Als opa had laten weten waarom hij bepaalde keuzes had gemaakt, hadden zijn dochters en hun gezinnen waarschijnlijk ook dit jaar kerst weer samen gevierd. Jammer, ook voor de neven en nichten”.

Confidente - Van nachtmerrie tot nachtmis

In plaats van samen een kaarsje op te steken ter nagedachtenis aan Opa, is de herinnering aan hem nu omringd door een zwart randje. Dat wil niemand. Toch zijn we als Nederlanders nalatig de nalatenschap echt goed te regelen en denken we dat het allemaal wel goed komt of blijven we het uitstellen. Niet iedereen overziet de mogelijke consequenties van niets doen of het half-half regelen. Zo denkt 28% van de respondenten dat het regelen niet nodig is omdat het wel los loopt of dat de wet duidelijke richtlijnen geeft. Maar juist die wet heeft soms ongewenste consequenties, zeker als er sprake is van eerdere huwelijken of samengestelde gezinnen, er geen kinderen zijn en er niets is vastgelegd.

Nono Schrader: “Dat uit het onderzoek blijkt dat slechts een kleine 40% iets geregeld heeft, is dan ook zorgwekkend. Het regelenvan de nalatenschap hoeft niet ingewikkeld te zijn maar is wel de eerste stap in het voorkomen van gedoe. Het kan raadzaam zijn hier een onafhankelijke derde met kennis van zaken en de nodige tact, voor in te schakelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Multiscope onder ruim 1000 respondenten

Over Confidente
Confidente is sinds 2012, vanuit een visie van medemenselijk ondernemen, gespecialiseerd in het, vooraf of achteraf, professioneel regelen van een nalatenschap. Vaak gebeurt dit in samenspraak met, of op voorspraak van een notaris. Confidente werkt op het snijvlak van zakelijkheid en empathie, met begrip voor de situatie, aan de keukentafel of waar en wanneer dan ook gewenst. De betrokken en professionele ondersteuning biedt rust en de zekerheid dat zaken zorgvuldig en op de juiste manier geregeld worden.

Noot voor de redactie: Voor een nadere toelichting op de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Nono Schrader
tel. 020 6756711
email n.schrader@confidente.nl
www.confidente.nl